Du är här

Rörledningar EN 13480

Välkommen på utbildning hos DEKRA!

Sedan år 2002 gäller EN 13480 som förstahandsalternativ för att uppfylla EU direktiv 2014/68/EU (PED, AFS 2016:1) när man tillverkar rörledningar som ska tas i bruk inom den Europeiska Unionen. Standarden ger ett helhetsgrepp om allt från materialval och konstruktion till tillverkning och kontroll för industriella rörledningar. Vi erbjuder en utbildning som ger dig en gedigen inblick och kunskap om hur EN 13480 ska tillämpas.
Din bakgrund kan vara t ex konstruktör, inspektör, projektledare, kvalitetsansvarig, svetsansvarig eller kontrollant.


Kursinnehåll:

Utbildningen fokuserar på rörledningar i stål, enligt delarna ett till fem av EN 13480: 

 • Del 1: Allmänt
 • Del 2: Material
 • Del 3: Konstruktion och beräkning
 • Del 4: Tillverkning och installation
 • Del 5: Kontroll och provning

 

Delar som får extra fokus är t ex:

 • Materialval, krav på stålkvalité, materialintyg, PMA
 • Dimensionering, lastfall, spänningsanalys, rörstöd
 • Tillverkningskrav, toleranser, spårbarhet, svetsning, formning
 • Kontroll under tillverkning, provningskrav, slutkontroll, provtryckning
 • Teknisk dokumentation, märkning



Under kursen kommer ni att få ta del av DEKRAs omfattande kännedom och erfarenheter om hur SS-EN 13480 tillämpas i praktiken. Våra lärare arbetar med EN 13480 i praktiken dagligdags och har mångårig erfarenhet från de flesta branscher där normen tillämpas.

 

Kursens teoridelar varvas intensivt med övningsuppgifter, vilket gör att man på ett aktivt sätt kan ta till sig och memorera kunskaperna. Utbildningsmaterial tillhandahålls av DEKRA.

 

Kursen kan kombineras med andra relevanta påbyggnadskurser från DEKRA som t ex:

 • PED (CE-märkning av tryckbärande anordningar)
 • EN 13445 Tryckkärl
 • Ombyggnad, reparation och sammanfogning av trycksatta anordningar (enligt AFS 2017:3)
 • ASME
 • Aggregat

 

Kursledare: Henrik Lindmark

 

Rabatt 20%: Vid flera deltagare från samma företag ges rabatt om 20% per deltagare.

 

 
Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
per deltagare är 13 000 SEK exkl moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Kommande kurstillfällen

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal
 
(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)
 
 
 
Stockholm
24-25 april
Dag 1: 09:00-17:00, Dag 2: 09:00-17:00
Sista anmälningsdag 17 april