Du är här

Pannoperatörsutbildning - förberedelse för certifiering, Kategori 1 - 4

Boka en pannoperatörsutbildning kat 1-4 inför certifiering till pannskötare enligt AFS 2017:3. Kursen förbereder dig till provet för personcertifiering.
Du kan också boka din certifiering hos oss.

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och fr o m 1 december 2022 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4. Detta är en förberedande utbildning inför certifiering av pannoperatör.

Det finns inget krav på pannoperatörsutbildning, men operatören ska ha den kompetens som krävs, både teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt. Denna utbildning omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering och givetvis kan Ni också välja att certifiera Er hos oss. Pannoperatörsutbildningen erbjuds antingen som utbildningstillfällen via vår hemsida eller som företagsanpassad utbilding. För företagsanpassade alternativ, kontakta oss för offert längre ner på sidan.Kategori 1
Ång- och hetvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd samt pannor med effekt över 2000kW som är hetoljepannor eller pannor där ånga överhettas.
Kategori 2
Övervakning av varmvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd.
Kategori 3
Övriga ång- och hetvattenpannor. 
Kategori 4
Övriga varmvattenpannor. 
 
Mer info kring kraven och klassificering av pannor går att hitta här; AFS 2017:3. Är du osäker på vilken panna som finns på din anläggning kan du kontrollera det på besiktningsintyget eller kontakta din besiktningsingenjör alternativt ditt närmaste DEKRA-kontor.
 

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar de färdigheter och kunskapskrav som finns upptagna i AFS 2017:3, bilaga 2.
Utbildningen är indelad i åtta kapitel.
 1. Introduktion - Vi går igenom pannors historia, kraven som AFS 2017:3 ställer på en pannoperatör samt vad en pannoperatör förväntas kunna för att bli certifierad.
 2. Grundläggande teori - Kapitlet handlar om ISO-standardenheter, de grundläggande principerna bakom pannor såsom termodynamik och fasomvandling samt egenskaper hos ånga och vatten.
 3. Pannor och pannanläggningar - Vi går igenom pannan, dess huvudkomponenter, kringutrustning som behövs för pannans drift och hur den fungerar.
 4. Styr-, regler- och övervakningssystem - Vi går igenom pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning, styr- och reglersystemen samt olika larm som kan komma från en pannanläggning.
 5. Fortlöpande tillsyn - Kapitlet handlar om kraven som ställs i AFS 2017:3 gällande fortlöpande tillsyn och en pannas livslängd. Vi går igenom vad som förväntas av arbetsgivare, tekniskt ansvarig m m.
 6. Kontroll och övervakning av pannor - Kapitlet fokuserar på kraven för kontroll och övervakning av pannor, vad som gäller vid ständig och periodisk övervakning, inställelsetid mm.
 7. Risker och handhavande - Vi går igenom de vanligaste riskerna som finns vid start och stopp av enpanna, riskerna som finns vid eldning av fasta bränslen och de nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor.
 8. Ackumulerad energi - Vi går igenom de särskilda riskerna som finns vid eldning av pannor där energi kan ackumuleras i farlig mängd och hur dessa risker förebyggs
 
Utbildningsmaterial tillhandahålls av DEKRA
Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
Pris 10 900 SEK exklusive moms. I priset ingår lunch och kaffe/fika

Kom ihåg att vi även erbjuder certifiering

Anmäl dig här

 

Kommande kurstillfällen

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal
 
(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)
 
 
 
 • Malmö
  31 augusti - 1 september 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Flintrännegatan 21
  211 24 Malmö
  Sista anmälningsdag 17 augusti 2021
 • Växjö
  31 augusti - 1 september 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Arabygatan 82B
  352 46 Växjö
  Sista anmälningsdag 17 augusti 2021
 • Halmstad
  7 - 8 september 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Ryttarevägen 18A 3TR
  302 62 Halmstad
  Sista anmälningsdag 24 augusti 2021
 • Stockholm
  8 - 9 september 2021
  Dag 1: 08.00-16.00, Dag 2: 08.00-16.00
  DEKRA Industrial AB
  Hemvärnsgatan 11B
  171 54 Solna
  Sista anmälningsdag 25 augusti 2021
 • Växjö
  21 - 22 september 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Arabygatan 82B
  352 46 Växjö
  Sista anmälningsdag 7 september 2021
 • Stockholm
  22 - 23 september 2021
  Dag 1: 08.00-16.00, Dag 2: 08.00-16.00
  DEKRA Industrial AB
  Hemvärnsgatan 11B
  171 54 Solna
  Sista anmälningsdag 8 september 2021
 • Malmö
  28 - 29 september 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Flintrännegatan 21
  211 24 Malmö
  Sista anmälningsdag 14 september 2021
 • Halmstad
  5 - 6 oktober 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Ryttarevägen 18A 3TR
  302 62 Halmstad
  Sista anmälningsdag 21 september 2021
 • Stockholm
  14 - 15 oktober 2021
  Dag 1: 08.00-16.00, Dag 2: 08.00-16.00
  DEKRA Industrial AB
  Hemvärnsgatan 11B
  171 54 Solna
  Sista anmälningsdag 30 september 2021
 • Växjö
  26 - 27 oktober 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Arabygatan 82B
  352 46 Växjö
  Sista anmälningsdag 12 oktober 2021
 • Halmstad
  2 - 3 november 2021
  Dag 1: 10.00-17.00, Dag 2: 08.00-17.00
  DEKRA Industrial AB
  Ryttarevägen 18A 3TR
  302 62 Halmstad
  Sista anmälningsdag 19 oktober 2021
Johanna Bendrik
Kontaktperson

Johanna Bendrik

Tel.
010 - 455 1181