Du är här

CE-märkning av tryckbärande anordningar (PED)

Välkommen på utbildning hos DEKRA!

Sedan 2016 gäller EU direktiv 2014/68/EU (PED, AFS 2016:1) när man tillverkar tryckbärande anordningar eller aggregat som ska släppas ut på den europeiska marknaden. Vi erbjuder en utbildning som ger dig grundläggande teoretisk kunskap om hur direktivet ska tillämpas, din bakgrund kan vara tillverkare, konstruktör, anläggningsägare, importör, grossist eller annan aktör som berörs av direktivet i ditt arbete.

Kursinnehåll:

Utbildningen berör hela direktivet men med betoning på de delar som i praktiken inverkar ens verksamhet t.ex.
 
 • För vilken slags utrustning gäller direktivet, och minst lika viktigt – när gäller inte direktivet
 • Vanliga termer och definitioner du behöver känna till när du kommunicerar
 • Vad för slags skyldigheter du har i din roll som tillverkare eller annan aktör
 • Klassificering av anordningar i s.k. kategorier
 • Klassificering av fluider i rätt grupp, farliga fluider respektive andra fluider
 • Hur man skriver en korrekt EU försäkran om överenstämmelse och hur CE märkningen ska ske
 • Aggregat
 • Tillämpningen av de s.k. väsentliga säkerhetskraven med avseende på:
  -     Konstruktion
  -     Tillverkning
  -     Material
  -     Särskilda krav för t.ex pannor, rörledningar 
  -     Huvudregel om så kallade kvantitativa (tekniska) krav
Delar som får extra fokus är t.ex
     -     Nödvändig teknisk dokumentation
     -     Riskanalys
     -     Materialval, materialinköp och materialdokumentation 
     -     Tillverknings och provningskrav
 
Vi kommer att även gå igenom officiella EU Guidelines (tolkningar) för att göra PED mer begriplig och praktiskt tillämpbar.
 
För att hitta korrekt nivå på kontroll kommer vi att gå igenom PED bilaga II och III och lära oss använda kategorin för att bestämma modul eller modulkombinationer som överensstämmer med PED kraven respektive förutsättningarna hos tillverkaren. Skillnaderna mellan moduler kommer att belysas för att begripliggöra de praktiska konsekvenserna av ens modulval.
 
Under kursen kommer ni att få ta del av DEKRAS omfattande kännedom och erfarenheter om hur PED tillämpas i praktiken. Våra lärare arbetar med PED i praktiken dagligdags och de flesta har egen erfarenhet ända från introduktionen 1999. Ni kommer att även få ta del av de aktuellaste från EU via DEKRAS deltagande i koordineringsgruppen för anmälda organ samt ta del av svenska DEKRAS erfarenheter utanför Sveriges gränser.
 
Kursens teoridelar varvas med exempel och utbildningsmaterial som tillhandahålls av DEKRA.
 
Kursen kan kombineras med andra relevanta påbyggnadskurser från DEKRA som t.ex:
 • EN 13445 Tryckkärl
 • EN 13480 Rörledningar
 • Ombyggnad, reparation och sammanfogning av trycksatta anordningar (enligt AFS 2017:3)
 • ASME
 • Aggregat
 
 
Kursledare: Pasi Nieminen
 
 
 
Rabatt 20%: Vid flera deltagare från samma företag ges rabatt om 20% per deltagare.
 
 

 

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
per deltagare är 13 000 SEK exkl. moms. I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika

 


 

Kommande kurstillfällen - Nya datum kommer

(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)