Du är här

Teknisk säker upphandling av trycksatta anordningar

Denna utbildning ger klarhet i hur en upphandling bör gå till, från förfrågan till att kvalitetssäkra den produkt man beställer. I vilka skeden är det av vikt att kommunicera förväntningar och vilka dokument kan säkra detta.

Utbildningen går igenom kravspecifikation för en produkt utifrån olika regelverk, offerter, kvalitetssäkring av tillverkningsprocessen, hur man kommunicerar under tillverkningsskedet samt kontroller innan leverans.

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
enligt offert