Du är här

Grundutbildning för pannskötare, större pannanläggningar

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper med praktisk koppling till drift, skötsel och övervakning av ång-, hetvatteneller varmvattenanläggningar. Deltagarna ska, efter kompletterande praktik i den egna anläggningen, kunna verka för säker drift av pannanläggningen och ingå i eventuellt jourarbete.

Utbildningen vänder sig till driftpersonal, maskinister, drifttekniker och operatörer som arbetar med pannanläggningar för produktion av ånga, varmeller hetvatten, uppvärmda med olja, gas, el eller fastbränsle.

Kursinnehåll:

Kursen berör ämnen som

  • fysikaliska grundbegrepp och förbränningsteori
  • olika anläggningstyper, pannor och säkerhetsutrustning
  • övervakning av pannanläggningar, fortlöpande tillsyn, praktiskt handhavande samt skadefall.
 
Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
enligt offert