Du är här

Grundutbildning för pannskötare, mindre pannanläggningar

Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper med praktisk koppling till drift, skötsel och övervakning av mindre olje-, gas- eller fastbränsleeldade varmvattenpannanläggningar, med effekt upp till ca 600 kW. Deltagarna ska efter kompletterande praktik i den egna anläggningen kunna verka för säker drift av pannanläggningen och ingå i eventuell jourberedskap.

Utbildningen vänder sig till driftpersonal, maskinister, drifttekniker och operatörer som arbetar med, eller ingår i beredskap för, mindre varmvattenpannor uppvärmda med olja, gas, el eller fastbränsle. Utbildningen berör ämnen som fysikaliska grundbegrepp, förbränningsteori, olika anläggningstyper och pannor, säkerhetsutrustning, övervakning av pannanläggningar, fortlöpande tillsyn, praktiskt handhavande samt skadefall. (Denna utbildning går även att få för hetoljeanläggning.)

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
enligt offert