Du är här

Certifiering av pannoperatör enligt AFS 2017:3

Välkommen att certifiera Er hos oss!

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och fr o m 1 december 2022 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4.
Certifiering ska utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan.
DEKRA Industrial AB erbjuder antingen certifieringstillfällen via vår hemsida eller certifiering på plats hos företag enligt överenskommelse.


Kategori 1
Ång- och hetvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd samt pannor med effekt över 2000kW som är hetoljepannor eller pannor där ånga överhettas.
Kategori 2
Övervakning av varmvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd.
Kategori 3
Övriga ång- och hetvattenpannor. 
Kategori 4
Övriga varmvattenpannor. 
 
Mer info kring kraven och klassificering av pannor går att hitta här; AFS 2017:3. Är du osäker på vilken panna som finns på din anläggning kan du kontrollera det på besiktningsintyget eller kontakta din besiktningsingenjör alternativt ditt närmaste DEKRA-kontor.
 

Information om certifieringsprovet

 • Provdeltagaren ska vara på plats i god tid innan utsatt tid samt kunna identifiera sig med körkort eller id-handling.
 • Frågorna är uppbyggda per kunskapsmodul enligt tabellen i AFS 2017:3 Bilaga 2
 • AFS 2017:3 tillåts som hjälpmedel på provet och tillhandahålls av DEKRA innan provtillfället. Inga andra hjälpmedel är tillåtna.
 • Provet består av kryssfrågor där endast ett alternativ är rätt.
 • För att få godkänt resultat måste den sökande skriva minst 70 % rätt på provet i sin helhet samt minst 50% rätt per modul.
 • Skrivtiden är begränsad till 3 timmar.
 • Provskrivningen övervakas.
 • Elektronisk utrustning såsom mobiltelefon m m ska stängas av och lämnas in alternativt lämnas synligt på bordet.
 • Övervakaren delger inte den skrivande något resultat på plats utan detta sker i efterhand per mail eller telefon när provet är rättat och kontrollerat av en granskare.
 
Observera att certifikatets giltighet måste valideras årligen, d v s styrkande dokumentation om vilken övervakning av pannor som operatören deltagit i ska årligen skickas in till DEKRA Industrial AB för granskning, till en kostnad av 500 SEK exklusive moms.
Antal dagar: 
½ dag
Pris: 
4 500 SEK exklusive moms.

Kommande certifieringstillfällen

Om ni inte hittar ett lämpligt tillfälle/ort nedan eller om sista anmälningsdag passerat, kontakta Johanna Bendrik. Kontaktuppgifter finner ni längre ner på sidan.
 
Malmö, DEKRA Industrial AB, Flintrännegatan 21, Malmö
 • 8 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 29 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 23 oktober 2020, Kl 09.00-12.00
 • 12 november 2020, Kl 09.00-12.00
 • 26 november 2020, Kl 09.00-12.00
 • 3 december 2020, Kl 09.00-12.00
 • 17 december 2020, Kl 09.00-12.00
Anmäl dig här>>

 

Växjö, DEKRA Industrial AB, Honnörsgatan 13, Växjö

 • 8 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 29 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 26 november 2020, Kl 09.00 - 12.00
​Anmäl dig här>>
 
Halmstad, DEKRA Industrial AB, Ryttarevägen 18A 3TR, Halmstad
 • 15 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 5 november 2020, Kl 09.00-12.00
 • 19 november 2020, Kl 09.00-12.00
 • 3 december 2020, Kl 09.00-12.00
 • 17 december 2020, Kl 09.00-12.00
Anmäl dig här>>

 

Stockholm, DEKRA Industrial AB, Hemvärnsgatan 11B, Solna

 • 6 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 14 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 14 oktober 2020, Kl 13.00 - 16.00
 • 21 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 22 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 22 oktober 2020, Kl 13.00 - 16.00
 • 5 november 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 9 november 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 20 november 2020, Kl 09.00 - 12.00
Anmäl dig här>>

 

Norrköping, DEKRA Industrial AB, Torsgränd 15, Norrköping

 • 29 september 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 6 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 22 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 10 november 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 24 november 2020, Kl 09.00 - 12.00
​Anmäl dig här>>

 

Göteborg, DEKRA Industrial AB, Gamlestadsvägen 2, Göteborg

 • 29 september 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 8 oktober 2020, Kl 09.00 - 12.00
 • 12 oktober 2020, Kl 10.00 - 13.00
 • 9 november 2020, Kl 10.00 - 13.00
 • 16 november 2020, Kl 10.00 - 13.00
 • 7 december 2020, Kl 10.00 - 13.00
 • 14 december 2020, Kl 10.00 - 13.00
​Anmäl dig här>>
Johanna Bendrik
Kontaktperson

Johanna Bendrik

Tel.
010 - 455 1181