Du är här

Besiktningswebben

Med hjälp av Besiktningswebben får DEKRAs kunder på ett behändigt sätt tillgång till den besiktningsinformation som finns i DEKRAs databaser. Webbprogrammet listar objektinformationen i en tabell vars innehåll bestäms av användaren. Standardinställningen i systemet är att visa några grundläggande identifieringsuppgifter samt senaste besiktningsdatum och så kallad besiktningsstatus, men kan enkelt ändras i ett inställningsformulär. Besiktningsstatus åskådliggörs med en ikon som indikerar om objektet är godkänt för användning (grönt) eller om annan status råder. Urvalet av vilka objekt som ska visas kan enkelt bestämmas i ett sökformulär.

Har du frågor eller vill ha inloggningsuppgifter? Kontakta vårt närmaste kontor. Du hittar dem här https://safehub.dekra.com/login

Vi har en ny kundportal, Safehub. Vet du att dina objekt redan ligger där? Klicka här för att logga in där direkt. 

Logga in