Du är här

Procedurkvalificering

DEKRA utför ackrediterad bedömning av svets- och lödprocedurer för metalliska material, i enlighet med de olika delarna i SS-EN ISO 15613, SS-EN ISO 15614, SS-EN 13134 samt enligt NORSOK och ASME. Kvalificering av svetsprocedurer bedrivs inom DEKRAs verksamhet som kontrollorgan samt anmält organ (PED).

DEKRA kan även hjälpa er med att till exempel ta fram preliminära svetsdatablad (pWPS) och optimera antalet procedurer för svetsprocedurkvalificering.

Viktor Svensson
Kontaktperson

Viktor Svensson

Tel.
010 - 455 1276
Kontaktperson

Ulla Zetterberg Anehorn

Tel.
010 - 455 10 65