Du är här

Personcertifiering

Myndigheter, standarder och kunder kan ställa krav på att svetsarbetet ska utföras av certifierade svetsare. Certifikaten är personliga och erhålls efter godkänd svetsarprövning. Certifikaten gäller i 2 eller 3 år (beroende på standard) under förutsättning att svetsaren kan påvisa att han/hon upprätthåller sin kompetens. DEKRA Industrial AB är ett ackrediterat certifieringsorgan enligt ISO/IEC 17024 samt Anmält Organ enligt Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.

DEKRA certifierar Svetsare enligt hela SS-EN ISO 9606-1 serien samt Svetsoperatör/Maskinställare enligt SS-EN ISO 14732. DEKRA utför även personcertifiering för Lödare enligt SS-EN 13585.

Med ett femtiotal svetsövervakare på olika platser i Sverige har du alltid nära till certifiering och med DEKRAs webbverktyg ”welDBase” får du enkelt en överblick över företagets certifieringar.

Om du har frågor ang certifiering hör av dig till några av våra experter, du finner deras kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Gå till: Certifiering Svets

Kontaktperson

Malin Ekroth

Tel.
010 - 455 1044
Viktor Svensson
Kontaktperson

Viktor Svensson

Tel.
010 - 455 1276
Kontaktperson

Ulla Zetterberg Anehorn

Tel.
010 - 455 10 65