Du är här

Kvalitetssäkring

Standarder som SS-EN ISO 3834 beskriver hur kvalitetssäkring för svetsning kan åstadkommas. Det är många fördelar med att vara certifierad i enlighet med en standard, men de största fördelarna får man redan av att skapa ordning och reda. DEKRA har lång erfarenhet av att skapa rutiner för svetsande företag.

Exempel på frågeställningar:
• Hur ska en rutin se ut?
• Används rätt material?
• Hur styrs svetsförloppet?
• Är kontrollen rätt utförd?

Fredrik Wredenberg DEKRA Industrial AB
Kontaktperson

Niklas Nyström

Tel.
010 455 1122