Du är här

Röntgenprovning (RT)

Provningsmetoden är i princip den samma som används av tandläkare och läkare. Den stora skillnaden är att det krävs betydligt starkare strålning för att belysa filmen vilket medför höga säkerhetskrav. Det krävs välutbildade och erfarna tekniker för att kunna utföra denna typ av provning på ett säkert sätt och utvärdera röntgenfilmen för att hitta defekter och håligheter.

FÖRDELAR:
• Fungerar på alla material
• Resultatet (filmen) kan sparas

BEGRÄNSNINGAR:
• Strålning som kräver avspärrning
• Kräver åtkomst till provningsobjektets båda sidor
• Kan begränsas av provningsobjektets form

Kontaktperson

Claes Eriksson

Tel.
010 - 455 1247