Du är här

Lågfartshissar

Behöver du hjälp med att besikta en lågfartshiss?

Fyll i kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till dig direkt.

 

DEKRA förvärvar SLP

DEKRA utökade sin verksamhet genom att förvärva SLP Hiss och Lyftbesiktning AB den 1 november 2021. Arbetet med att integrera SLP sker under våren 2022. Önskemål om bokning av besiktning av lågfartshiss för skötselföretag sker via nedan formulär.


Vad är en lågfartshiss?

 

Hissar med en maxhastighet på 0,15m/s och som tillverkas enligt maskindirektivet kallas för lågfartshissar eftersom de har en maxhastighet på 0,15m/s. En lågfartshiss delas upp i två olika grupper. Plattformshissar och trapphissar.

En plattformshiss är en hiss som går vertikalt med en plattform. Plattformshissar används i stor utsträckning i både offentliga byggnader och i privata hem. Dessa hissar kräver inte så stort utrymme vid installation. Till dessa hör A och B-Hissar.

En trapphiss är en hiss som måste följa en trappa och kan sitta både i ute- och innemiljö. Trapphissar ansvänds ofta då det gäller bostadsanpassningar. Ett exempel kan vara då en rullstolsburen har svårt att förflytta sig med rullstolen på grund av en nivåskillnad. För att underlätta vardagen finns trapphissar med plattform där en rullstol kan åka med. Om en trappa inomhus försvårar vardagen för personer med nedsatt funktionsförmåga finns även trapphissar som är avsedda för sittande personer utan rullstol.

Gå in via länken för att läsa mer om bostadsanpassningsbidraget på Boverkets hemsida.

 

 

Vad ska du som fastighetsägare tänka på?

Du som fastighetsägare ansvarar för att hissen hålls i ett bra skick. Därför är det viktigt att du ser till att hissens service och besiktning sköts inom de intervall som krävs. Vid upptäckt av brister vid besiktningen ansvarar fastighetsägaren att hissen stängs av och bär ansvaret för om en olycka skulle inträffa. Fastighetsägaren har också alltid skyldighet att rapportera olyckor och incidenter till byggnadsnämnden i kommunen.

 

Återkommande besiktning ska utföras i god tid.

Den som äger eller annars ansvarar för anordningen, ska se till att besiktning kan påbörjas senast 2 månader före och avslutas före utgången av innevarande besiktningsintervall. Besiktning får dock påbörjas tidigast 6 månader före utgången av gällande besiktningsintervall.

 

Intervaller 

Hur ofta en lågfartshiss ska besiktigas bestäms av besiktningsintervallet. För trapphissar och plattformshissar vilka enbart betjänar 1-2 bostäder är intervallet 2 år. För plattformshissar i offentlig miljö är intervallet 1 år.

Kontaktperson

Kundtjänst

Tel.
010-455 16 00
För skötselföretag

Beställning av besiktning, vänligen fyll i formuläret.