Du är här

Fortlöpande tillsyn (FLT) för lyft

 

Verktyg för fortlöpande tillsyn av lyftanordningar och lyftredskap enligt AFS 2006:6

Arbetsgivare som innehar eller använder lyftanordningar och lyftredskap är skyldig att följa kraven enligt AFS 2006:6. En av arbetsgivaren utsedd kompetent person ska se till att riskbedömning och fortlöpande tillsyn (FLT) utförs regelbundet samt att detta journalförs för varje objekt. DEKRA kan vara er behjälplig med inventeringar, upprättande av tillsynjournaler samt utbildningar för 100% objektkontroll.

 

Gå till: Fortlöpande tillsyn (FLT) för tryck

Foto kommer
Kontaktperson

Mattias Jansson

Tel.
010 - 455 1404