Du är här

Fortlöpande tillsyn (FLT) för lyft

100% objektkontroll

Med DEKRAs fortlöpande tillsynsprogram i webbmiljö kan du ha 100 % objektkontroll. Användning av programmet riktar sig till dig som vill ha ett verktyg som hjälper till med administration och planering i samband med fortlöpande tillsyn av tryck- och lyftanordningar etc. Programmets funktion gör det möjligt att även lägga in många andra typer av kontroller som ska utföras och dokumenteras, exempelvis utbildning, skyddrond, kalibrering av utrustning för mätning och övervakning. I programmet kopplar du enkelt dina övriga elektroniska dokument till objektet.

 

Gå till: Fortlöpande tillsyn (FLT) för tryck

Kontaktperson

Mattias Jansson

Tel.
010 - 455 1404