Du är här

Materialteknik & Metallurgi

För att bedöma tillståndet på en komponent, den återstående livslängden på en konstruktion eller kvaliteten på ett svetsarbete måste olika material granskas i detalj. Till det har DEKRA avancerade metoder, välutrustade laboratorier och experter med skarpa ögon. DEKRA har totalt nio europeiska laboratorier med stor erfarenhet inom det materialtekniska området. 

På grund av till exempel värme, hög mekanisk belastning, korrosion eller slitage kan ett materials egenskaper förändras under en konstruktions livslängd. Förändringarna sker ofta i materialets mikrostruktur och kan, om de inte upptäcks i tid, leda till att komponenter går sönder med allvarliga haverier som följd. Studiet av sådana förändringar utgör DEKRAs laboratoriers kärnverksamhet.

Specialisterna arbetar tätt tillsammans med dig som kund för att finna den optimala lösningen på ett givet problem. Det kan handla om allt från korrosion till hur material och komponenter uppför sig vid höga temperaturer. Materialrådgivningen är intimt knuten till verksamheten i laboratorierna.

Kontaktperson

Maryam Khodahami

Tel.
010 455 1749
Kontaktperson

Milou Göransson

Tel.
010 455 1413
Kontaktperson

Amanda Carsbring

Tel.
010 455 1474