Du är här

Betongkontroll

Inspektion och Provning (OFP/FP)

Världens industrier och infrastruktur är i princip uppbyggt av betong som har fantastiska egenskaper och detta gör det till det vanligaste byggnadsmaterialet. Men tyvärr är omständigheterna inte alltid optimala, och beroende på arbetsutföranden och olika aggressiva ämnen i omgivande miljö kan nedbrytningsprocessen och beständigheten variera kraftigt. 

Genom en systematisk betongkontroll och statusbedömning, kan vi få det underlag som krävs för att utföra rätt underhållsarbete eller reparation vid rätt tidpunkt, samt bibehålla en säker konstruktion med ökad livslängd på anläggningen. Betongkontroll består i huvudsak av en kombination av inspektion och scanning (oförstörande provning, OFP). 


DEKRA kan hjälpa dig med:

• Tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner, klass 1 kompetens
• Livslängdsbedömning och åtgärdsförslag
• Kvalitetskontroll av prefabricerade betongelement
• Besiktning av nyproducerade betongkonstruktioner
• Upprättande av teknisk beskrivning/rambeskrivning samt konsultation vid betongreparationer


Vi utför även betongprovning, bland annat:

• Vidhäftningsprov och ytdraghållfasthet (SS 137243 och EN 1542)
•Tryckhållfasthet (SS-EN 12390-3), spräckhållfasthet (SS-EN 12390-6), och draghållfasthet (SS137231)
• Armeringskontroll (täckskikt, centrumavstånd, visuell inspektion) Genom scanning med täckskiktsmätare eller GPR (Ground Penetrating Radar/markradar) kan vi lokalisera armering och olika typer av ingjutningsgods (avloppsrör i plast eller stål, spännkablar etc.) i betongkonstruktioner. En oförstörande provningsmetod som kan presentera ett resultat i 2D, 3D och AR-format.
• Betonganalyser: karbonatisering (SS 137242) och kloridhalt (Rapid Chloride Test, RCT-metoden).
• Bestämning av studsvärden med Schmidthammare (SS-EN 12504-2)
• Dragprovning av infästningar och armeringsstick i betong för bestäming av draghållfasthet
• Scanning / oförstörande provning av betong med ultraljud (UPE), GPR (Ground Penetrating Radar/markradar, täckskiktsmätare och röntgen (RT)

 

Kontakta Andreas Karlsson för frågor gällande Betongprovning

 

Besiktning och inspektion av skidliftsfundament

Besiktning och inspektion av sim- och badanläggningar

Besiktning och inspektion av parkeringshus och parkeringsgarage

Besiktning och inspektion av fundament till vindkraftverk

Besiktning och inspektion av balkonger och loftgångar

 
 
Andreas Karlsson
Kontaktperson

Andreas Karlsson

Tel.
010 - 455 1207