Du är här

Betongkontroll

Inspektion och Provning (OFP/FP)

Världens industrier och infrastruktur är i princip uppbyggt av betong som har fantastiska egenskaper och detta gör det till det vanligaste byggnadsmaterialet. Men tyvärr är omständigheterna inte alltid optimala, och beroende på arbetsutföranden och olika aggressiva ämnen i omgivande miljö kan nedbrytningsprocessen och beständigheten variera kraftigt. 

Genom en systematisk betongkontroll och statusbedömning, kan vi få det underlag som krävs för att utföra rätt underhållsarbete eller reparation vid rätt tidpunkt, samt bibehålla en säker konstruktion med ökad livslängd på anläggningen. Betongkontroll består i huvudsak av en kombination av inspektion och scanning (oförstörande provning, OFP). 


DEKRA kan hjälpa dig med:

• Tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner, klass 1 kompetens
• Livslängdsbedömning och åtgärdsförslag
• Kvalitetskontroll av prefabricerade betongelement
• Besiktning av nyproducerade betongkonstruktioner
• Upprättande av teknisk beskrivning samt konsultation vid betongreparationer


Utöver detta genomför vi en rad olika provningar som bland annat:

• Vidhäftningshållfasthet och ytdraghållfasthet
• Tryckhållfasthet och spräckhållfasthet
• Kontroll av armering
• Betonganalyser: karbonatisering, kloridhalter och cementhalter
• Bestämning av studsvärden (Schmidthammare)
• Provdragning av infästningar och armeringsstick i betong
• Scanning / oförstörande provning av betong med ultraljud (UPE), ground penetrating radar (GPR), impact echo och täckskiktsmätare samt röntgen


Kontakta Jakob Thor för frågor gällande Betongkontroll i Stockholmsområdet. För övriga frågor gällande Betongkontroll kontakta Andreas Karlsson. 

 

Besiktning av skidliftsfundament

Besiktning av sim- och badanläggningar

Besiktning av parkeringshus

Besiktning av fundament till vindkraftverk

Besiktning av balkonger och loftgångar

 
 
Andreas Karlsson
Kontaktperson

Andreas Karlsson

Tel.
010 - 455 1207
Kontaktperson

Jakob Thor

Tel.
010 - 455 1081