Du är här

Livsmedelsbranschen

Arbetsmiljö & hygien i livsmedelsindustrin

Upplever ni det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som krångligt och resurskrävande? Är er arbetsplats en trygg och säker plats att vistas på? Livsmedelsindustrier verkar i en komplex bransch och berörs av många lagar och regler som verksamhetsutövare måste känna till. DEKRA har arbetsmiljöingenjörer med gedigen yrkesbakgrund inom livsmedelsindustrin med mycket god kännedom om arbetsmiljölagstiftningen. Vi är vana vid att stötta komplext styrda organisationer med olika ledningssystem (t.ex. ISO 14001, 9001 och 45001).

Kontaktperson

Sofia af Donner Vassback

Tel.
010 - 455 13 27
Kontaktperson

Tobias Pier

Tel.
010 - 455 15 80