Du är här

Skräddarsydd Pannoperatörsutbildning Kategori 1-4 (företag)

Boka en pannoperatörsutbildning kat 1-4 inför certifiering till pannskötare enligt AFS 2017:3. Kursen förbereder dig till provet för personcertifiering.
Du kan också boka din certifiering hos oss.

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2025 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och fr o m 1 december 2025 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4. Detta är en förberedande utbildning inför certifiering av pannoperatör.

Det finns inget krav på pannoperatörsutbildning, men operatören ska ha den kompetens som krävs, både teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt. Denna utbildning omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering och givetvis kan Ni också välja att certifiera Er hos oss. För företagsanpassade alternativ, kontakta oss för offert längre ner på sidan.Kategori 1
Ång- och hetvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd samt pannor med effekt över 2000kW som är hetoljepannor eller pannor där ånga överhettas.
Kategori 2
Övervakning av varmvattenpannor där värme kan ackumuleras i farlig mängd.
Kategori 3
Övriga ång- och hetvattenpannor. 
Kategori 4
Övriga varmvattenpannor. 
 
Mer info kring kraven och klassificering av pannor går att hitta här; AFS 2017:3. Är du osäker på vilken panna som finns på din anläggning kan du kontrollera det på besiktningsintyget eller kontakta din besiktningsingenjör alternativt ditt närmaste DEKRA-kontor.
 

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar de färdigheter och kunskapskrav som finns upptagna i AFS 2017:3, bilaga 2.
Utbildningen är indelad i åtta kapitel.
  1. Introduktion - Vi går igenom pannors historia, kraven som AFS 2017:3 ställer på en pannoperatör samt vad en pannoperatör förväntas kunna för att bli certifierad.
  2. Grundläggande teori - Kapitlet handlar om ISO-standardenheter, de grundläggande principerna bakom pannor såsom termodynamik och fasomvandling samt egenskaper hos ånga och vatten.
  3. Pannor och pannanläggningar - Vi går igenom pannan, dess huvudkomponenter, kringutrustning som behövs för pannans drift och hur den fungerar.
  4. Styr-, regler- och övervakningssystem - Vi går igenom pannans övervaknings- och säkerhetsutrustning, styr- och reglersystemen samt olika larm som kan komma från en pannanläggning.
  5. Fortlöpande tillsyn - Kapitlet handlar om kraven som ställs i AFS 2017:3 gällande fortlöpande tillsyn och en pannas livslängd. Vi går igenom vad som förväntas av arbetsgivare, tekniskt ansvarig m m.
  6. Kontroll och övervakning av pannor - Kapitlet fokuserar på kraven för kontroll och övervakning av pannor, vad som gäller vid ständig och periodisk övervakning, inställelsetid mm.
  7. Risker och handhavande - Vi går igenom de vanligaste riskerna som finns vid start och stopp av enpanna, riskerna som finns vid eldning av fasta bränslen och de nödsituationer som kan uppkomma vid användning av pannor.
  8. Ackumulerad energi - Vi går igenom de särskilda riskerna som finns vid eldning av pannor där energi kan ackumuleras i farlig mängd och hur dessa risker förebyggs
 
Utbildningsmaterial tillhandahålls av DEKRA

 

Antal dagar: 
2 dagar
Pris: 
Enligt offert
Kontaktperson

Christoffer Kosterhed

Tel.
010 - 455 14 67