Du är här

Introduktionsutbildning - Pannoperatör (online)

Boka en introduktionsutbildning för pannoperatörer. Utbildningen riktar sig till dig som saknar eller har begränsad erfarenhet och kunskap som pannoperatör men som vill få grundläggande kunskaper inom området för att ta ett första steg mot att bli certifierad pannoperatör.

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade fr.o.m. 1 december 2025. Denna utbildning syftar till att ge grundkunskaper om pannors uppbyggnad, funktion, drift samt vilka regler som finns kopplade till tillsyn, övervakning och kontroll av pannor. Efter genomförd grundutbildning finns sedan förberedande utbildningar inför certifiering inom de olika pannkategorierna 1 - 4.

Det finns inget krav på att pannoperatörsutbildning ska genomföras men operatören ska ha den kompetens som krävs, både teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt. Kompetensen ska styrkas genom certifiering där pannoperatören uppvisar sin kompetens genom ett kunskapsprov. Denna introduktionsutbildning utgör ett första steg mot att bli certifierad för dig som idag saknar eller har begränsad erfarenhet och kunskap som pannoperatör

DEKRA erbjuder utbildningar som omfattar de kompetenskrav som regelverket ställer för certifiering av pannoperatörer och givetvis kan ni också välja att senare certifiera er hos oss.

Introduktionsutbildningen är 1 dag och erbjuds antingen som lärarledd utbildning online via Microsoft TEAMS eller som företagsanpassad utbildning hos er eller på plats hos oss. För företagsanpassade alternativ, kontakta oss för offert längre ner på sidan. Se nedan för våra fasta utbildningstillfällen.

Antal dagar: 
1 dag
Pris: 
3 000 SEK per person exklusive moms.

Kommande kurstillfällen:

Passar inte datumet? Anmäl dig då via vår intresseanmälan, så återkommer vi till dig när vi har tillräckligt med deltagare.

 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal
 
(Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare)
Digital utbildning
Intresseanmälan Våren 2024
Microsoft TEAMS
Kontaktperson

Vill du ha hjälp med utbildning?

Tel.
010 – 455 1000