Du är här

Pannoperatör - Vilken kategori tillhör du?

 

  

Information kring kraven och klassificering av pannor går att hitta här; AFS 2017:3. Är du osäker på vilken panna som finns på din anläggning kan du kontrollera det på besiktningsintyget eller kontakta din besiktningsingenjör alternativt ditt närmaste DEKRA-kontor.

 

Kategori 1

För den som övervakar en klass A-panna (pannor med effekt över 5 kW och t › 110 ̊C) där restvärme kan frigöras efter tripp från t. ex. kvarvarande bränslemängd över 5kW.

Gäller även:

- Pannor med hetolja som värmebärare över 2MW
- Pannor som producerar överhettad ånga över 2MW

 

Kategori 2

För den som övervakar en klass B-panna (pannor med effekt över 100 kW och t 110 ̊C) där restvärme kan frigöras efter tripp från t. ex. kvarvarande bränslemängd).

 

Kategori 3

För den som övervakar övriga klass A-pannor. Här ingår pannor som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp från 5kW och uppåt, alla hetoljepannor upp till 2MW och alla pannor som producerar överhettad ånga upp till 2 MW (de två sista såvida de inte är av typen där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd).

 

Kategori 4

För den som övervakar övriga klass B-pannor (pannor med effekt över 100 kW och t 110 ̊C) som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp.

 

Krav för pannoperatörer i AFS 2017:3

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" infördes ett krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Kravet är nytt och införs med en övergångsregel som innebär att företag har 3 eller 5 år på sig att uppfylla certifieringskravet, beroende på typen av panna.

 

Från och med 1 december 2025 behöver operatörer för pannor i kategori 1-4 vara certifierade.