Du är här

19/6 - 2024

Tjänstemannafacket Unionens blockad har trätt i kraft - DEKRA Industrial AB (orgnr 556033-5977).

Den 14 maj kl 14.00 trädde Tjänstemannafacket Unionens blockad i kraft för allt arbete som DEKRA Industrial AB utför mot TM Sweden ABs (Tesla) anläggningar i Sverige. Den innebär att DEKRA Industrial AB inte kan utföra besiktningar av TM Swedens ABs (Tesla) objekt under den tid som blockaden pågår. De objekt som berörs är tex: tryckkärl, portar och fordonsliftar.

Orsaken till blockaden är Unionens sympatiåtgärder mot TM Sweden AB (Tesla) i Sverige.

Blockaden berör inte DEKRAs övriga kunder eller verksamhet i Sverige.

DEKRA Industrial tar ingen ställning för någon av parterna i konflikten.

Press: För kontakt och mer information vänligen kontakta Christian Sivertsen.

Kontakt:
Christian Sivertsen
VD DEKRA Industrial AB
christian.sivertsen@dekra.com