Du är här

28/2 - 2018

Oberoende leverantör är nu godkänd för besiktning av spårfordon i arbetsläge

Enligt Trafikverkets dokument (TDOK 2017:0349) ska spårfordon i arbetsläge besiktas årligen. DEKRA har blivit godkända av Trafikverket att utföra denna besiktning som det enda TYP A certifierade Opartiska besiktningsföretaget.

Bild - Spårgående fordon
Enligt Trafikverkets dokument (TDOK 2017:0349) ska spårfordon i arbetsläge besiktas årligen. DEKRA har blivit godkända av Trafikverket att utföra denna besiktning som det enda TYP A certifierade Opartiska besiktningsföretaget. Det finns stora fördelar med en oberoende kontroll så att de brister som verkligen är allvarliga upptäcks och kan åtgärdas.
 
 
”Jag ser stora möjligheter i att kunna effektivisera besiktningarna av spårfordon framöver. Vi kommer nu att kunna utföra oberoende lyft-, tryck - och spårbesiktning vid ett och samma tillfälle. DEKRA är nu en komplett leverantör av besiktningstjänster” Säger Ronnie Dandenell, teknikansvarig besiktningsingenjör på DEKRA.