Du är här

27/3 - 2020

Information från DEKRA Industrial AB om vår verksamhet och beredskap gällande Coronaläget (Covid-19).

DEKRA Industrial AB utför säkerhetsrelaterade tjänster inom Teknisk kontroll, i första hand genom kontroll & besiktningar av lyft och trycksatta anordningar samt oförstörande provning och svetsrelaterade tjänster på olika typer av anläggningar runt om i Sverige. 

DEKRA erbjuder också kompletterande rådgivande tjänster såsom konstruktionsgranskning, haveri- och skadeutredningar och avancerade Hälsa, Säkerhet och Miljötjänster. På grund av det gällande läget med Corona pandemin i världen har DEKRA Industrial AB gått in i beredskapsläge.
 
DEKRA genomför dagliga möten där vi går igenom aktuell status gällande resurs- och riskläget samt eventuella nya riktlinjer nationellt samt globalt. DEKRA har kontinuerlig kommunikation med alla anställda. Alla anställda har fått direktiv för att förebygga smittspridning gällande symptom, hygien, resor och möten. Dessa uppdateras kontinuerligt.

DEKRA:
Vid minsta tecken på sjukdom ska medarbetaren stanna hemma + 48 h efter det att
medarbetaren har blivit symptomfri. DEKRA följer folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
 
DEKRA har etablerat arbetsgrupper för fortlöpande omvärldsbevakning,
riskbedömning, informationsspridning, uppföljning av verksamheten samt
samordning och planering av resurser för DEKRA´s och våra kunders hållbarhet.
 
DEKRA utför kontroller och besiktningar samt rådgivande tjänster med säkerhet i
fokus (och med största försiktighet) i samråd med kunden för att tillsammans se till
att gällande rutiner och riktlinjer följs.

Stefan Törngren
VD
DEKRA Industrial AB