Du är här

28/1 - 2020

DEKRA skriver avtal med det norska teknikföretaget ELOP AS

​Dekra Industrial AB och det Hamar-baserade teknikföretaget ELOP AS och DEKRA industrial har ingått avtal om testning, marknadsföring och kommersiell användning av Elops teknik i kombination med DEKRA: s tjänster för inspektion av betongkonstruktioner.

De två företagen har tillsammans en bred kunskap om ultraljud och inspektionsteknik och kommer att ge ny teknik och lösningar för att hjälpa ägare till kritisk infrastruktur som broar och byggnader. Avtalet ger DEKRA värdefull tillgång till Elops djupa tekniska kunskap och erfarenhet samt den egenutvecklade ultraljudsscannern Cobri.
 
Betong är världens vanligaste byggnadsmaterial, och industrin utgör över 8% av den globala CO2 utsläpp. Med rätt korrigerande underhåll kan betongkonstruktionens livslängd ökas med 20–30 år. Elops-teknik möjliggör en mer effektiv och exakt metod för att upptäcka svagheter och möjliggöra optimerade reparationer och underhåll innan en konstruktion når kritiskt skick.
 
”Detta är en mycket viktig milstolpe för oss på Elop. Den teknik vi har utvecklat här i Hamar kommer att ge betydande fördelar för samhället inklusive minskning av koldioxidutsläpp, förbättrad säkerhet och förlängd livslängd för betongkonstruktioner runt om i världen”, säger ordförande Øivind Horpestad.
 
DEKRA och Elop kommer att arbeta tillsammans för att utveckla tjänsterna relaterade till Elops teknik. DEKRAs expertis och långvarig erfarenhet av kritisk infrastruktur är viktig för att rikta in sig på teknik och tjänster mot marknadens efterfrågan.
 
För första gången har ägare av kritisk infrastruktur tillgång till en ny och förbättrad metod för att avslöja och dokumentera betongkvalitet och egenskaper såsom styrka, densitet och tjocklek. Dessutom är det möjligt att hitta sprickor, luftfickor, delaminering, tekniska rör och liknande över större områden.
 
”En djupare förståelse av det faktiska tillståndet för till exempel en bro kommer att förbättra investeringsplaneringen radikalt och hjälpa ansvariga att hantera underhållskostnader mer optimalt. DEKRA kan vara den första som använder detta i sitt dagliga arbete, och vi är mycket stolta över att vår teknik nu kommer att finnas tillgänglig på marknaden, säger Kjersti Kanne VD på Elop.
 
Elop: s ultraljudscanner kommer användas av DEKRA i Norden under de kommande månader. Därefter planerar de två parterna en internationell lansering.
 
På Elop utvidgar de nu organisationen både lokalt i Hamar och Oslo för att bygga upp den nödvändiga kapaciteten för att stödja deras internationella ambitioner.
 
”Vi planerar att växa från dagens 12 anställda till nästan 50 anställda 2020” säger Kjersti Kanne.
 
”Samarbetet kommer att ge oss nya och effektiva metoder för kartläggning och inspektion av betongstrukturer. Vi är engagerade i att vara ledande inom teknik och leverera bästa möjliga service till våra kunder. Den teknik som ELOP levererar kan bli ett viktigt instrument för oss i framtiden”, säger Stefan Törngren, VD på DEKRA Industrial AB.
 
Kommersialisering kräver ett grundligt test av de områden som är viktiga för branschen. Kunskapen båda företagen nu förvärvar kommer att bidra till eventuella justeringar av produkten innan den planerade lanseringen på marknaden. Båda parter har samma ambitiösa framtidssyn och ser med spänning och förväntan på framtida möjligheter.
 
 
 
Om ELOP AS:
 
ELOP AS är ett norskt teknikföretag som specialiserat sig på att tillhandahålla ultraljudsutrustning för icke-förstörande inspektion och testning (NDI / NDT) av betongkonstruktioner. Det internationella teamet med högt kvalificerad personal har över senaste 5 åren utvecklat och designat en handhållen rullande ultraljudscanner för inspektion och kartläggning av betongkonstruktion.
 
Cobri är en rullande ultraljudscanner som kartlägger struktur och defekter som t.ex. sprickor, luftfickor, lamineringar och rör i förspända betongkonstruktioner. Ultraljudsteknik möjliggör för användaren att finna djup och placering av element och defekter i betong som inte är synliga på ytan genom en realtidsvisualisering av strukturen. Teknologin revolutionerar hur NDT-inspektioner är genomförda.
 
Elop har fått medel för utveckling av sin teknik från det prestigefyllda EU-programmet Horizon 2020, Norges forskningsråd, Innovation Norge och Regionala forskningsfonden Innlandet. Företaget har sitt huvudkontor i Oslo och har sin forsknings- och utvecklingsavdelning i Hamar.
 
Företaget har för närvarande 12 anställda under ledning av VD Kjersti Kanne, Øivind Horpestad är Styrelseordförande. Mer information finns på elop.no
 
 
 
Om DEKRA Group:
 
DEKRA är en av de ledande leverantörerna av industriell inspektion i Europa. DEKRA Industrial AB ingår i DEKRA-gruppen baserat i Tyskland. DEKRA är en oberoende teknisk inspektionsorganisation från tredje part som testar, inspekterar och certifierar installationer, produkter och system i infrastrukturindustrin.
 
DEKRA tillhandahåller full service för inspektioner av byggnader, anläggningar, maskiner och infrastruktur, inklusive material testning och inspektion och avancerad NDT-testning.
 
DEKRA Industrial AB är ackrediterat av den svenska myndigheten SWEDAC. DEKRA Group är också ackrediterad av många olika tekniska områden och är verksamt i mer än 60 länder.