Du är här

6/4 - 2018

DEKRA kontrollerar Trafikverkets nya system

Trafikverket väljer DEKRA som assessor vid införande av nya tågtrafikstyrningssystem.

Tågtrafikstyrningssystem

Inom hela EU har man påbörjat införandet av ett gemensamt tågtrafikstyrningssystem, ERTMS. I Trafikverkets ERTMS-projektet samordnas ett stort antal projekt för utveckling och modernisering av styr- och signalsystem för den svenska järnvägen. Vid en sådan här förändring krävs ett antal olika assessorstjänster för säkerhet och EU-regelverk. Trafikverket har valt DEKRA som assessor i ovan nämnda projekt. Det är ett kvalificerat uppdrag med mycket ny teknik. Utförande assessorer kommer bland annat att finnas hos DEKRA i Sverige och DEKRA Rail i Holland. Det vunna kontraktet är på två år, med option 1+1 år.