Du är här

29/10 - 2018

Är det viktigt att kalibrera en spritcistern?

Varje år skeppas det ut miljontals liter av vodka i världen. Hur håller man koll på sitt lager när det handlar om så stora volymer? Svenskarna, som i snitt dricker ca 9.2l sprit/person varje år, hoppas att leverantörer av julsnapsen har koll på sin lagerstatus.

DEKRAs 3D skanner

Produktion och lagring av sprit sker i cisterner, dessa måste regelbundet besiktas för att garanter en säker anläggning. Utöver kontroll av kärlets status, rekommenderas det även att man kalibrerar tanken med avsikt på volym. En exakt volymberäkning ger möjlighet till att maximera sin produktion och sitt lager. DEKRA utvecklade under 2016 en 3D-skanner som gör just detta. Tekniken innebär att man skannar insidan av tanken och bygger en 3D modell digitalt. Därefter görs en beräkningen av den exakta volymen. 3D modellen ger även information om eventuella ojämnheter i cisternen.

 

DEKRA fick i uppdrag i början av september att genomföra en återkommande besiktning hos en stor sprittillverkare i Sverige. Vid kontrollen genomfördes bl.a. tjocklecksmätning av väggarna samt floorscanning av cisternbotten för att upptäcka eventuella defekter. I samband med besiktningen utförde DEKRA en kalibrering med 3D-skanner. DEKRA är ackrediterade av SWEDAC att utföra kontroll och besiktning av trycksatta anordningar, samt volymkalibrering.

 

"Detta uppdrag är extra kul för det innebar att vi fick använda vår 3D-skanner inom en ny bransch av cisterner. Det är viktigt för kunden att ha exakta uppgifter om volym för att kunna optimera sitt lager.", Säger Filip Jinnestrand, Regionchef Syd.