Välkommen till frukostseminarium - Nya AFS 2017:3

Du är här

Välkommen till DEKRA för att lära dig hur de nya föreskrifterna för trycksatta anordningar påverkar dig

Från och med 1 december gäller de nya föreskrifterna för "Användning och kontroll av trycksatta anordningar", AFS 2017:3. De innehåller bland annat:

  • Ändrade intervaller för kontroll

  • Möjlighet till riskanpassade kontrollintervall

  • Övervakning av alla trycksatta anordningar

  • Bedömning av konsekvens vid eventuellt haveri

  • Journal över återstående livslängd

  • Återkommande kontroll av öppna pannanläggningar och värmeväxlare i undercentraler

  • Certifieringskrav av pannoperatörer

Utifrån våra kunders önskemål valt ut ett antal orter runt om i landet där vi arrangerar kostnadsfria frukostseminarium under hösten. Vi börjar dagen med kaffe och fralla. Därefter presenterar vi information kring nya AFS, och hur det påverkar Er. Självklart har vi tid för frågor efter seminariet.

Orter & Datum:

Halmstad - Tisdag 26/9 kl. 8.00-11.00 
Växjö - Onsdag 27/9 kl. 9.00-12.00
Malmö - Torsdag 28/9 kl. 8.00-11.00 
Norrköping - Onsdag 4/10 kl. 8.30-11.30 
Göteborg - Tisdag 17/10 kl. 8.00-11.00
Stenungsund - Onsdag 18/10 kl. 8.00-11.00 
Karlstad - Torsdag 19/10 kl. 8.00-11.00 
Stockholm - Onsdag 8/11 kl. 8.00-11.00 
Sundsvall - Torsdag 9/11 kl. 8.00-11.00 
Skellefteå - Fredag 10/11 kl. 8.00-11.00 
Malmö - Torsdag 23/11 kl. 8.00-11.00 - Anmäl dig här >> 

Kontaktperson

Tord Björklund

Tel.
010 - 455 1041