Du är här

Frågor och svar

 

  

 

 

Varför ska jag certifiera mig?

Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 och fr o m 1 december 2022 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4.

 

Hur blir jag certifierad?

Du skriver ett certifieringsprov och måste bli godkänd. Ett certifikat utfärdas av ett ackrediterat certifieringsorgan.

 

Hur klarar jag certifieringsprovet?

Detta är en förberedande utbildning inför certifiering av pannoperatör.

Börja med att ta reda på vilken kategori av panna som du vill bli certifierad för. Det finns fyra olika kategorier. Är du osäker så fråga din besiktningsman eller det företag som besiktar din panna.

När du vet vilken kategori kan du bestämma vilken utbildning du behöver för att klara provet för att bli certifierad pannskötare på din anläggning.

Vi erbjuder en rad olika utbildningar som du själv kan plocka ihop efter ditt behov. Självklart kan du direkt höra av dig till oss om du behöver hjälp att välja utbildningsväg.

 

Vilken utbildning ska jag gå?

Välj utbildning efter behov.

Pannoperatörsutbildning omfattar de kunskapskrav som anges i AFS 2017:3.

Utbildningarna förbereder dig inför att certifiera dig som pannoperatör. Att gå en utbildning är inte obligatoriskt, men det är en bra förberedelse som ger dig den kunskap som krävs för att klara certifieringsprovet.

Själva certifieringen ingår inte i utbildningen.

 

Vem är utbildningen till för?

Personer som övervakar en panna och som vill säkra upp kunskaperna inför personcertifieringen.

 

E-learning, distans eller på plats?

- Vi kombinerar till dig

Du väljer utifrån dina erfarenheter och kunskaper samt pannans kategori, som du vill certifiera dig inom. Vi vill rekommendera kurs i klassrum med våra lärare. Ofta ges dessa i kombination med e-learning och lärarledd distansutbildning. Kombinationer mellan digitalt och live, ger bättre chans att lyckas!

DEKRA har samtliga kategorier som e-learning. Genom våra e-learningkurser, får du som elev möjligheten att lyssna och lära i egen takt. I varje avsnitt finns frågor, du kan välja att repetera och göra om, slå på röst/ljud etc. Du kan också söka mer information i en ordbok och via länkar.

Vi ger dig gärna en demo för att testa och förstå upplägget med vår e-learning. Hör av dig så skickar vi en personlig inloggning.

Vi sätter gärna ihop ett lämpligt förslag  beroende på era behov, personalens kunskapsnivå, utbildningsform såsom distans eller e-learning och självstudiepaket. Det sistnämnda passar även som repetitionsutbildning.

 

 

Olika nivåer beroende på kategori

Kategori 1

För den som övervakar en klass A-panna (pannor med effekt över 5 kW och t › 110 ̊C) där restvärme kan frigöras efter tripp från t. ex. kvarvarande bränslemängd över 5kW.

Gäller även:
- Pannor med hetolja som värmebärare över 2MW
- Pannor som producerar överhettad ånga över 2MW

Kategori 2

För den som övervakar en klass B-panna (pannor med effekt över 100 kW och t 110 ̊C) där restvärme kan frigöras efter tripp från t. ex. kvarvarande bränslemängd).

Kategori 3

För den som övervakar övriga klass A-pannor. Här ingår pannor som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp från 5kW och uppåt, alla hetoljepannor upp till 2MW och alla pannor som producerar överhettad ånga upp till 2 MW (de två sista såvida de inte är av typen där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd).

Kategori 4

För den som övervakar övriga klass B-pannor (pannor med effekt över 100 kW och t 110 ̊C) som eldas med ett bränsle som gör att ingen restvärme kan frigöras efter tripp.

Du kan också gå Kategori 4-kursen som e-learning.

 

Krav för pannoperatörer i AFS 2017:3

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" infördes ett krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Kravet är nytt och införs med en övergångsregel som innebär att företag har 3 eller 5 år på sig att uppfylla certifieringskravet, beroende på typen av panna.

 

 

Från och med 1 december 2025 behöver operatörer för pannor i kategori 1-4 vara certifierade.